به لطف آشپزخانه خیریه، فرزندم به دلیل مشکل جدی سلامتی‌اش می تواند تحت معالجه قرار بگیرد.

آیسل چاگلار که همراه خانواده‌اش به دلیل مشکلات جدی سلامتی روزهای سختی را سپری کرده اند، یکی از کسانی است که تحت تاثیر زلزله ویرانگر قرار گرفته است. چاگلار که قبل از زلزله دو فرزند از پنج فرزندش را از دست داده است، پس از زلزله به همراه 3 فرزند و همسرش روزهای سختی را پشت سر می گذارد.

به لطف آشپزخانه خیریه، فرزندم به دلیل مشکل جدی سلامتی‌اش می تواند تحت معالجه قرار بگیرد.

آیسل چاگلار که همراه خانواده‌اش به دلیل مشکلات جدی سلامتی روزهای سختی را سپری کرده اند، یکی از کسانی است که تحت تاثیر زلزله ویرانگر قرار گرفته است. چاگلار که قبل از زلزله دو فرزند از پنج فرزندش را از دست داده است، پس از زلزله به همراه 3 فرزند و همسرش روزهای سختی را پشت سر می گذارد.

چاگلار یکی از بازماندگان زلزله که در آرسوز، هاتای زندگی می کند، تاکنون در جایی مشغول به کار نبوده است. چاگلار در آشپزخانه خیریه آرسوز جایی که داوطلبانه آشپزی می کند، زیر نظر پروژه بهبودی زودهنگام از طریق توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی و پایداری(SES) برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) استخدام شده است، از این که در شغلی مطمئن کار می کند احساس رضایت دارد. او با کسب درآمد ازاین طریق به تنهایی مخارج خانواده‌اش را تامین می‌کند و برای بهبود شرایط زندگی خانواده‌اش تلاش می‌کند. پروژه ی بهبودی زودهنگام از طریق توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی و پایداری(SES) برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) امیدی است که او را در روزهای سختی که سپری میکند زنده نگه می دارد.

آیسل چاگلار که فارغ التحصیل ابتدایی است، یکی از بزرگترین آرزویش تحصیل دختر 12 ساله اش و کسب حرفه شغلی مناسب می باشد. او با کسب درآمد از طریق این شغل قصد دارد هزینه‌های تحصیل دخترش را تامین کند و از این طریق زندگی تحصیلی دخترش را که بخاطر زلزله تحت تاثیر قرار گرفته است، تضمین کند.

به عنوان یک مادر، یکی از شرایطی که برای چاگلار بسیار دشوار است، بیماری قلبی یکی از پسرانش می باشد. او می‌گوید که این شغل فرصتی برای ادامه درمان پسرش است: ” فرزندان برای والدینشان همیشه ارزشمند است… این آشپزخانه‌ی خیریه به من این امکان را می دهد تا پسرم را بخاطر مشکل جدی سلامتی‌اش تحت درمان قرار دهم “

فرزندان برای والدینشان همیشه ارزشمند است…

آیسل چاگلار

چاگلار، به عنوان آشپز در آشپزخانه خیریه آرسوز، که غذای نزدیک به 400 نفر از زلزله زدگان را فراهم می کند، از اینکه می تواند به زلزله زدگانی مانند خودش کمک کند، خرسند است.

چاگلار خاطرنشان کرد که مهم است آشپزخانه خیریه آرسوز به ارائه وعده‌های غذایی خود ادامه دهد، حتی با وجود کمبود مواد اولیه در آرسوز، جایی که خانه‌ها تخریب شده‌اند و کمبود غذا و آب وجود دارد: «آنها به وعده‌های غذایی ما نیاز دارند. حداقل میان این همه مرگ و سختی ناشی از زلزله میتوانند سیر شوند.»