افسردگی

افسردگی چیست؟ افسردگی معمولاً به عنوان یک مشکل بهداشت روانی تعریف می شود که شامل احساس غم و اندوه مداوم، ناتوانی در انجام کارهای روزانه و از دست دادن علاقه نسبت به کارهایی است که زمانی از آنها لذت می بردید. علائم باید حداقل دو هفته طول بکشد. عوامل خاصی وجود دارد که افسردگی را […]

اضطراب چیست؟

اضطراب که در بین مردم از آن به عنوان نگرانی، دلهره و توهم نیز یاد می شود، در حقیقت یکی از احساسات اصلی ماست. گاهی اوقات از آن به عنوان استرس هم یاد می شود. به نظر شما آیا اضطراب بد است؟ آیا می توانیم بدون هیچ گونه نگرانی به زندگی خود ادامه دهیم؟ آیا به نظر شما چنین چیزی امکانپذیر است؟ یعنی آیا می توان اصلا احساس اضطراب ونگرانی نکرد؟

چرا روانشناس گاهی مرا نزد دکتر می فرستد؟

هرکسی در زندگی خود با حوادث خوب و بد مواجه می شود. مواجهه با حوادث بد به همان اندازه مواجهه با حوادث خوب در زندگی، عادی و طبیعی است. ما باید احساسات مان را که در مواجهه با چنین حوادثی بروز می کنند، بپذیریم. عدم پذیرش احساسات مان به شکل طبیعی در مواجهه با چنین […]

سلامت روحی و روانی چیست و چرا مهم است؟

سلامتی؛ به این معنی است که فرد از نظر روحی، جسمی و اجتماعی نسبت به خود حس و حال خوبی داشته باشد.
سلامتی روحی و روانی ما نیز حداقل به اندازه سلامت جسمی مان مهم است. سلامتی بایستی به صورت کلی در نظر گرفته شود. سلامت جسمانی در کنار سلامت روحی و روانی به ما این امکان را می دهد که زندگی روزمره سالم و خوبی داشته باشیم.

  • 1
  • 2