Ara
Close this search box.

Türkiye’de Deprem Müdahalesi Projesi

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Deprem Müdahalesi Projesi” ile hassas durumdaki depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında depremzedelerin hak ve hizmetlere ulaşabilmeleri için statünün düzenlenmesi, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) gibi desteklerin yeniden etkinleştirilmesi, şartlı eğitim yardımı gibi konularda koruma danışmanlığı ve yönlendirmeler yapılıyor.

Saha ziyaretleri, psikososyal destek faaliyetleri, bilgilendirme oturumları ve bireysel danışmanlık yoluyla koruma ihtiyacı olan bireylerin tespit edildiği projede; koruma ve vaka yönetimi süreçlerini takiben İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Belediyeler, Valilik ve Sosyal Dayanışma Vakıfları gibi kurumlara yönlendirmeler gerçekleştiriliyor. Özel koruma tedbirleri için ilgili kurumlara yönlendirmelerin yanı sıra hassasiyet sahibi kişilere bireysel ve grup faaliyetleri yoluyla psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca; deprem sonrasında ortaya çıkan hukuki ihtiyaçlar için danışmanlık hizmeti veriliyor.

Temel insani yardım, vaka yönetimi, aile takibi ve yeniden birleştirme çalışmalarıyla birlikte yüksek risk altındaki çocuk ve kadınların koruma, sağlık ve diğer hizmetlere yönlendirilmesi konusunda öncelik sağlanıyor.  

Çocuk koruma çalışmaları kapsamında; refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar için psikososyal destek, beslenme, aşılama da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim ile yaş ve eğitim geçmişine uygun olarak okullaşma için yönlendirmeler yapılıyor.

Hassasiyet ve ihtiyaçlar kapsamında proje yararlanıcılarına barınma, kira, ulaşım ve tıbbi giderler için maddi destek sağlanan projede ihtiyaç tespiti halinde gıda dışı yardım kiti desteği de veriliyor.

Detaylar

Donorler

Kapsam Alanı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya

Çalışma Alanları

İhtiyaç Analizi, Koruma ve Düzensiz Göç