Türkiye’deki Hassas Durumdaki Göçmenlere Hukuki Destek ve Hizmet Sağlanması Projesi

“Türkiye'deki Hassas Durumdaki Göçmenlere Hukuki Destek ve Hizmet Sağlanması Projesi” Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal desteğiyle yürütülüyor.

Proje ile Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Van illerinde yaşayan hassas durumdaki sığınmacı ve göçmenlerin korunma ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut hizmetlere erişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

Proje ile ihtiyaç sahibi hassas durumdaki sığınmacı ve göçmenlerin SGDD-ASAM saha ofisleri ve mobil ekipler aracılığıyla tespit edilerek gerek SGDD-ASAM’ın devam eden projeleri gerekse kurumlar arası yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında sığınmacı ve göçmenler için hukuki bilgilendirmelerin yapılması ve sığınmacı ve göçmenlerin adli yardım mekanizmalarına yönlendirilmesi, risk altındaki kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması yer alıyor.

İhtiyaç analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, uygulama yaşanan boşluklarının tespit edilmesi ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına tercüman desteği verilmesi de proje hedefleri arasında bulunuyor.

Ayrıca Türkiye genelinde Ukraynaca ve Rusça dillerinde hizmet vermekte olan 0312 212 60 12 numaralı Danışmanlık Hattı aracılığı ile Ukrayna’daki savaştan etkilenmiş sığınmacılara sosyal ve hukuki destek veriliyor.