Türkiye’deki Hassas Durumdaki Göçmenlere Hukuki Destek ve Hizmet Sağlanması Projesi

“Türkiye'deki Hassas Durumdaki Göçmenlere Hukuki Destek ve Hizmet Sağlanması Projesi” Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal desteğiyle yürütülüyor.

Proje ile İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Van illerinde yaşayan hassas durumdaki sığınmacı ve göçmenlerin korunma ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut hizmetlere erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Proje ile ihtiyaç sahibi hassas durumdaki sığınmacı ve göçmenlerin SGDD-ASAM saha ofisleri ve mobil ekipler aracılığıyla tespit edilerek; gerek SGDD-ASAM’ın devam eden projeleri gerekse kurumlar arası yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. 

Proje hedefleri arasında sığınmacı ve göçmenler için hukuki bilgilendirmelerin yapılması, adli yardım mekanizmalarına yönlendirilmesi, risk altındaki kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması yer almaktadır. 

İhtiyaç analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, uygulamada yaşanan boşlukların tespit edilmesi ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına çeviri desteği verilmesi de proje hedefleri arasında bulunmaktadır.

Detaylar

Donorler

ECHO

Kapsam Alanı

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Van

Çalışma Alanları

Koruma ve Düzensiz Göç