Inditex desteğiyle gerçekleştirilen proje ile tekstil fabrikalarında çalışan göçmen ve mülteci işçilerin haklarının korunması amaçlanıyor. 

İş gücü piyasasına erişim hakkı göçmen, sığınmacı ve mülteci bireylerin ve ailelerin kendileri için sürdürülebilir bir gelecek planlamalarını sağlayan en önemli hakları arasında yer alıyor. Göçmen, sığınmacı ve mülteci çalışanlar için güvenilir bilgi kaynakları ile işçi hakları konularındaki eğitimlere erişim büyük önem arz ederek çalışanların refahı ve işyerinin sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. 

Projede mülteci çalışanlar ile işverenlerinin ihtiyaçları ve karşılaştıkları güçlüklerin tespit edilmesi, mülteci çalışanların iş hayatındaki hak ve yükümlülüklerine dair farkındalıklarının artırılması, sosyal uyumun içerisinde bir çalışma ortamının teşvik edilmesi ve özel bir destek geliştirilerek mülteci çalışanların çalışma ortamına uyumlarının güçlendirilmesine ağırlık veriliyor.

Ayrımcı olmayan işyerlerinin oluşturulması; işyerlerinde eşit temsilin sağlanması ve çalışanlar arasında olumlu iletişimi güçlendirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Adana, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde 12 ay boyunca yürütülecek projenin en önemli çıktılarından biri olarak “Communication & Inclusion” (CommIn) adı verilen bir mobil uygulama bulunuyor. “CommIn” aracılığıyla erişilebilecek olan eğitimlerin yer ve zaman gözetmeksizin hem çalışanlar hem de işverenlerce kolayca ulaşılabilir olması amaçlanıyor.