Ara
Close this search box.

Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu SGDD-ASAM Yenilendi

Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu SGDD-ASAM Yenilendi. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (Association for Social Development and Aid Mobilization) ismini alan SGDD-ASAM, daha kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla “Yardıma ihtiyacı olan herkesle dayanışma içinde!”

Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu SGDD-ASAM Yenilendi

Türkiye’nin En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu SGDD-ASAM Yenilendi. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (Association for Social Development and Aid Mobilization) ismini alan SGDD-ASAM, daha kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla “Yardıma ihtiyacı olan herkesle dayanışma içinde!”

Sığınma alanında faaliyet gösteren ilk yerel dernek olarak sivil toplumdaki öncü konumunu 1995’ten beri koruyan SGDD-ASAM, göç alanındaki 28 yıllık tecrübesini göç ile kesişen pek çok alanla zenginleştiriyor ve genişletiyor.  

SGDD-ASAM yıllar içerisinde, her biri temelinde kalkınmaya yönelik ana sorunlarla ilişkili olan koruma, ihtiyaç analizi, eğitim, geçim kaynakları, sağlık, farkındalık artırma, sosyal uyum, afet müdahalesi ve acil durum yönetimi de dâhil olmak üzere çok sayıda alanda bilgi birikimi, uzmanlık ve deneyim kazanma fırsatı elde etti. 

Göç ve sığınma alanında en etkin şekilde faaliyet gösteren STK’lardan biri olan SGDD-ASAM, sığınmacı ve göçmen toplulukların hassasiyet ve ihtiyaçlarının tespiti, bu ihtiyaçlara yönelik etkili müdahalelerin geliştirilmesi, bütüncül koruma müdahaleleri,  düzensiz göç, bilgiye erişimin kolaylaştırılması, kapsamlı sosyal uyum çalışmaları, farkındalık artırma ve kapasite geliştirme, araştırma dâhil olmak üzere çok çeşitli çalışmalar yürütürken aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası koordinasyon mekanizmaları aracılığıyla politika oluşturma süreçlerine katkı sağlıyordu. 

Göçe yönelik faaliyet alanlarını yeni dönemde de korumayı öncelik olarak belirleyen Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği, hak temelli bakış açısıyla, kalkınma gündeminin diğer alanlarında yürütülecek çalışmaları için de daha kapsamlı bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin faaliyet alanını genişletme arzusunun, yıllar içinde edindiği tecrübenin yanı sıra, Türkiye’nin ve dünyanın yüz yüze geldiği, iklim krizi başta olmak üzere güncel küresel, bölgesel ve ulusal gelişmelerden de kaynaklandığı kaçınılmaz bir gerçek.

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği, çalışma alanlarını genişletmekle kalmayıp iyi bir yönetişim için planlamanın önemli bir süreç olduğunun bilinciyle ihtiyaç duyulan uzmanlıkları bünyesine katarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına daha etkin bir şekilde katkıda bulunacak. Bu amaçla, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği faaliyetlerini 4 ana başlık altında topladı:  

  • Göç 
  • Sürdürülebilir Kalkınma 
  • Hassas Grupların Güçlendirilmesi ve Koruma 
  • İnsani Yardım ve Afet Müdahalesi 

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin yeni logosu bu yenilenen çalışma alanlarını vurgulamak üzere tasarlandı. Logoda kullanılan her bir renk 4 temel başlığı temsil ediyor. 

Logonun sol altında yani temelinde kullanılan mavi renk GÖÇ’ü, sağ alttaki yeşil renk SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’yı, sağ üstteki kırmızı renk İNSANİ YARDIM ve AFET MÜDAHALESİ’ni ve sol üstteki turuncu renk ise HASSAS GRUPLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ ve KORUMA’yı temsil ediyor.

Logonun ortasında 1995’ten beri kullanılan ikili “Koruma” figürünün muhafaza edilmesiyle derneğin yaklaşık 30 yıllık tecrübesini güçlendirip devam ettireceği vurgulanıyor. 

Derneğin yeni ismi ile faaliyet alanlarının genişletilmesine ilişkin “STRATEJİ BELGESİ” partner kuruluşlara resmî bilgilendirme yazısıyla ayrıca ulaştırılacaktır.