Ara
Close this search box.
tr_sgdd_goc_akademisi_covid19_multeciler_sistematik_rapor_210823

COVID-19’un Mülteciler Üzerindeki Etkisine İlişkin Raporlara Dayalı Sistematik Bir Derleme – II

Dili: Türkçe
Yayınlanma Tarihi: Eylül 2021
Güncellenme Tarihi: -

Hakkında

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil olmak üzere geniş anlamda göç hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. 2011 sonrası Suriye’den gelen kitlesel göç akınıyla birlikte Türkiye’de resmi rakamlara göre 2021 yılı itibarıyla 3.705.109 Geçici Koruma Kapsamında Suriyeli bulunmaktadır.* Başta Türkiye olmak üzere, günümüzde küresel ölçekte milyonlarca insanı etkileyen en önemli olgulardan birisi olan göç üzerine yürütülen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakta ve alanda birçok aktör uygulama ve bilgi üretimi anlamında aktif olarak faaliyet göstermektedir.
Bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak göç alanında aktif olarak yer alan SGDD-ASAM, 1995’ten bu yana sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimleri, psiko-sosyal iyilik halleri ve sosyal yaşama uyum konusunda destek verme amacıyla Türkiye’de 40’tan fazla ilde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Atina ve Brüksel temsilcilikleri açarak uluslararası alanda da faaliyet göstermeye başlayan SGDD-ASAM, Türkiye dışında yaşayan sığınmacı ve göçmenlere destek vermeyi hedeflemektedir. SGDD-ASAM olarak; Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra, iş birliği protokollerimiz bulunan devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde, sığınmacı ve göçmenlerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, temel hak ve hizmet erişimlerine destek sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Her geçen gün daha fazla önem kazanan göç alanına ilişkin pratiğin teoriye aktarılması ihtiyacından hareketle, çeyrek asıra varan saha deneyimi ile SGDD-ASAM, kuruluş yıldönümü olan, 22 Aralık 2019’da SGDD Göç Akademisi’ni kurmuştur. Ankara’da kurulan Akademi, SGDD-ASAM’ın uzun yıllar sahada edindiği bilgi ve tecrübe kullanılarak, göç konusundaki bilimsel bilginin üretimine, yaygınlaştırılmasına ve pratik ile teorik bilginin bütünleştirmesi ve dönüştürülmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
SGDD Göç Akademisi, göç alanında çalışan tüm aktörler arasında bir diyalog platformu oluşturmak, Türkiye ve Dünya yazınına katkıda bulunmak, akademik bilgi paylaşımını güçlendirmek, alandaki nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.
Göç çalışmalarına katkıda bulunma ve Türkiye’deki göç tartışmalarını, küresel ölçekte devam eden ilgili ve güncel tartışmalar ve araştırmalar ile buluşturma motivasyonundan hareketle, 2020 yılından itibaren SGDD Göç Akademisi bünyesinde, dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, paneller ve konferanslar gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.