به لطف آشپزخانه خیریه، فرزندم به دلیل مشکل جدی سلامتی‌اش می تواند تحت معالجه قرار بگیرد.

آیسل چاگلار که همراه خانواده‌اش به دلیل مشکلات جدی سلامتی روزهای سختی را سپری کرده اند، یکی از کسانی است که تحت تاثیر زلزله ویرانگر قرار گرفته است. چاگلار که قبل از زلزله دو فرزند از پنج فرزندش را از دست داده است، پس از زلزله به همراه 3 فرزند و همسرش روزهای سختی را پشت سر می گذارد.