Ara
Close this search box.

Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu’nun (ECHO) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) uygulama ortaklığıyla yürütülen proje, Türkiye’de yaşayan engelli mültecilerin ve bakım verenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını ve sosyal koruma hizmetlerine ulaşabilmelerini hedefliyor.

Engelli mülteciler ve bakım verenlerin tespiti, koruma risklerinin değerlendirilmesi, engelli mültecilerin koruma, sosyal haklar ve sağlık hizmetleri alanlarında farkındalıklarının artması da projenin hedefleri arasında yer alıyor. 

Engelli mültecilerin ve bakım verenlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş koruma hizmetlerinden yararlanmaları için psikososyal destek sunumları gerçekleştiriliyor, ilgili yönlendirmelerle birlikte refakat desteği veriliyor. Proje ekibinde sosyal çalışmacılar, psikologlar, mobil takım koruma asistanları, tercümanlar ve destek personelleri yer alıyor. 

Projenin uygulama illeri olan Ankara ve İzmir’de engelli mültecilere ve bakım verenlere hizmet sunan hizmet birimi personeli, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme, farkındalık arttırma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin İzmir faaliyetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SGDD-ASAM iş birliğinde, Konak Engelli Hizmet Merkezi’nde, Ankara faaliyetleri ise SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezi’nde yürütülüyor. 

Bu çalışmalar kapsamında Hizmet Birimleri’nin çalışma esaslarını belirleyen bir Uygulama Rehberi oluşturulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Projede ayrıca, merkezlerde gerçekleşecek olan hizmetlere geri bildirim vermek ve planlanacak etkinliklerin ihtiyacını karşılayacak Engelli Komiteleri’nin kurulması planlanıyor.

Detaylar

Donorler

UNFPA

Kapsam Alanı

Ankara, İzmir

Çalışma Alanları

Koruma ve Düzensiz Göç