Mülteci Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri Projesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 2016 yılında başlayan “Mülteci Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri Projesi” ile mülteci çocuklar, gençler ve aileleri için koruma hizmeti sunuluyor ve gerekli yönlendirmelerle birlikte gelişimlerini en verimli şekilde sağlamaları için çocuk dostu çalışmalar yürütülüyor.

Proje kapsamında kurulan “Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri”, hassas durumdaki mülteci çocukların, gençlerin ve ailelerin duygusal güçlenmesi, sosyal uyumun teşvik edilmesi, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılması yönünde kapsamlı hizmetler sunuyor. Bu kapsamda ulusal ve yerel çocuk koruma sistemlerini destekleyici nitelikteki merkezler en hassas ve erişilmesi zor durumdaki mülteci çocukların acil koruma ihtiyaçlarının tespit edilmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen kayıt süreçlerine ilişkin ailelerin bilgilendirildiği ve hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması için destek verilen proje ile mülteci nüfusun yoğun olduğu iller olan İstanbul (Kırklareli, Edirne ve Çanakkale’yi kapsayacak şekilde), Ankara, Adana, Gaziantep (Kalyon ve Düztepe) ve İzmir’de (Muğla, Balıkesir, Aydın’ı kapsayacak şekilde) bulunan 6 merkez; mülteci çocuk ve ailelerine destek sağlamaya yönelik “çocuk ve aile dostu” güvenli ortamlar olarak hizmet veriyor. İlgili merkezlerde, tercümanların desteği ile alanında uzman çocuk koruma sorumluları, sağlık eğitmenleri, engelli uzmanları, aile danışmanları, psikologlar, dosya çalışanları, gençlik çalışanları ve mobil takımlar hizmet sunuyor. Bu merkezlere ek olarak, Bursa, Kayseri (Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illerini de kapsayacak şekilde) ve Mersin Saha Ofislerinde 18 yaş altındaki yararlanıcıların ihtiyaç ve durum tespiti, koruma ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini içeren hizmetler sunuluyor. Sınır bölgelerindeki saha ofislerinde görevli proje ekibi ile Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Van illerinde de düzensiz göç halindeki çocuklara ulaşılarak destek sunuluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul/Avcılar Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında tercümanlar ve dosya çalışanlarıyla birlikte belediye binaları içerisinde hizmet verilen projede, 2 mobil danışmanlık aracı ofislere erişemeyen mültecilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde çalışmaları sürdürüyor.