Ara
Close this search box.

SGDD TEKLİF ÇAĞRISI

SGDD UNHCR PROJESİ TADİLAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF TALEBİ ASAM/UNHCR/2022.11.016/RFP Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda
bahsi geçen SGDD UNHCR PROJESİ TADİLAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF TALEBİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir. Teklif teslimi için son tarih ve saat: 14.12.2022 ÇARŞAMBA – Yerel Saat ile 15:30 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası supply@sgdd-asam.org adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir. İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA Yerel Saat ile 15:30’a kadar Birlik Mahallesi Katar Caddesi No : 11 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta/kargo yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.