Ara
Close this search box.
[ SSS ]

Uluslararası Koruma Başvuru Usulleri

Türkiye’de yasal olarak nasıl kalabilirim?
Türkiye’ye vize ya da vize muafiyeti ile giriş yapan kişiler bu sürelerinin sonuna kadar Türkiye’de yasal olarak kalabilir. Ayrıca çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi sahipleri, 6458 sayılı kanunda düzenlenen ikamet izni sahipleri, mavi kart sahipleri, geçici koruma kimlik belgesi sahipleri, vatansız kişi kimlik belgesi sahipleri ile uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ve statü belgesi sahipleri de belgeleri üzerinde bulunan geçerlilik tarihleri süresince Türkiye’de yasal olarak kalabilir.
Uluslararası koruma başvurusu için nereye müracaat edebilirim?

Uluslararası koruma başvuruları için bulunulan ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müraacat edilir. İlgili ilin uluslararası korumaya kapalı olması durumunda uluslararası koruma başvurusu T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda uydu illere yerleştirme yapılır.

 
Uluslararası koruma başvurumu avukatım ya da yasal temsilcim yapabilir mi?
Uluslararası koruma başvurularının bizzat talep eden kişi tarafından yapılması gerekir. Avukat ya da yasal temsilci başvuru sahibi adına uluslararası koruma başvurusu yapamamaktadır. Başvuru sahibi, aynı gerekçeyle kendisiyle gelen aile üyeleri adına da başvuru yapabilir.

Merkezlerimizi ziyaret edin!

50’den fazla ilde bulunan merkezlerimizden daha fazla bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

[ S.S.S. ]

Haklar ve Yükümlülükler

Uluslararası koruma başvuru sahibiyim. Türkiye’de istediğim ilde ikamet edebilir miyim?
Uluslararası koruma başvuru sahipleri uygun bulunan uydu illere yerleştirilir. Sağlık, akrabalık gibi sebeplerle il değişikliği gerçekleştirmek istedikleri takdirde kayıtlı oldukları ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurabilirler.
Uluslararası koruma altında olan kişiler kayıtlı oldukları ilden başka bir ile taşınmak istediklerinde ne şekilde işlem yapmalıdır?
Uluslararası koruma altında olan kişiler; il değişikliği talepleri için İl Göç İdaresi’ne dilekçe ile müracaat edebilirler. Ayrıca, il değişikliği talebine yönelik iş, güvenlik gerekçeleri, sağlık, akrabalık ilişkileri gibi sebeplerini gösteren destekleyici belgelerin de İl Göç İdaresi’ne sunulması gerekir. Söz konusu talepler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve talebi onaylanan kişilere İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sevk belgesi düzenlenir. Bu süreçteki yol izin belgeleri e-devlet üzerinden online başvuru yapılarak alınabilir.
Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin ve şartlı mültecilerin çalışma izni başvuruları nasıl yapılır?
Uluslararası koruma başvuru sahibi ve şartlı mültecilerin işverenleri, uluslararası koruma başvuru tarihinden 6 ay sonra T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışma izni için başvuru yapabilir.
Uluslararası koruma statüm hangi durumlarda sona erer?
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi; a) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteğiyle tekrar yararlanırsa, b) Kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanırsa, c) Yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından yararlanıyorsa, ç) Terk ettiği veya zulüm korkusuyla dışında bulunduğu ülkeye kendi isteğiyle tekrar dönmüşse, d) Statü verilmesini sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanabilecekse, e) Vatansız olup da statü verilmesine yol açan koşullar ortadan kalktığı için önceden yaşadığı ikamet ülkesine dönebilecekse, f) (Ek:6/12/2019-7196/86 md.) 84 üncü maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılırsa, üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanırsa, üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilirse, üçüncü bir ülkeye çıkış yaparsa ya da ölürse, uluslararası koruma statüsü sona erer.
Uluslararası koruma altında olan kişiler kayıtlı oldukları ilden başka bir ile seyahat etmek istediklerinde ne şekilde işlem yapmalıdır?

Seyahat işlemleri için e-devlet üzerinden online başvuru yapılarak talep oluşturulabilir. Düzenlenecek yol izin belgesi üzerinde belirtilen süre içerisinde seyahat edilebilir. Yasal süre sona ermeden kayıtlı olunan şehre dönüş yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilmelidir.
E-Devlet üzerinden yapılan online başvuru sonrasında başvurunun değerlendirmeye alındığına ilişkin bilgilendirme yine e-Devlet üzerinden yapılır. Yapılan başvuruların il göç idaresi müdürlüklerince olumlu veya olumsuz değerlendirildiğine ilişkin bilgilendirme ise başvuruda beyan edilen cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla gönderilir. Başvuruları olumlu değerlendirilen yabancılar, il göç idaresi müdürlüğüne müracaat etmeksizin e-Devlet üzerinden çıktısını aldıkları yol izin belgeleri ile izin verilen illere seyahat edebilir. Karekodlu olarak üretilecek yol izin belgeleri güvenlik birimleriyle paylaşılacak olup yol kontrollerinde takibi sağlanır.

 
 
Uluslararası koruma kapsamındayım. Haklarım nelerdir?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası koruma kanununa istinaden uluslararası koruma başvuru sahipleri ve statü sahipleri ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden, sosyal yardım ve hizmetlerden, sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.
Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvuru yapabilir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir.

 
 
Uluslararası koruma kapsamındayım. Eğitim hizmetlerinden faydalanabilir miyim?
Yabancılar dâhil Türkiye’deki tüm çocukların ilk ve orta öğretimden ücretsiz faydalanma hakkı vardır. Uluslararası koruma kapsamındakiler Türkiye’deki devlet okullarına kayıt olabilir. Üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası koruma kapsamındaki kişiler, YÖS sınavındaki başarılı olarak ve gerekli belgeleri temin ederek üniversitelere kayıt yaptırabilir.
Uluslararası Koruma kapsamındayım. İmza yükümlülüğümü 3 defa yerine getirmedim. Ne yapmam gerekir?
Mazeretsiz olarak imza yükümlülüğünün 3 defa yerine getirilmemesi halinde Uluslararası Koruma başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur. 10 Gün içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması veya 30 gün içerisinde idare mahkemesine dava açılması gerekir.

Projelerimizi inceleyin!

Projelerimiz hakkında bilgi almak için web sitemizi inceleyin

[ S.S.S. ]

Geçici Koruma Başvuru Usulleri

Kimler Geçici Koruma başvurusu yapabilir?

Suriye Arap Cumhuriyeti’nden 2011 yılından sonra gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, üçüncü ülke mültecileri ya da vatansız kişiler geçici koruma başvurusu için bulundukları ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

Geçici Koruma kimlik belgesi nasıl alınır?

 

İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne yapılan başvurular neticesinde 30 gün süreli geçerliliği olan kayıt belgesi verilir. Tahkikat sonucunda geçici korumaya alınması uygun olan kişilere geçici koruma kimlik belgesi düzenlenir. Başvuru ve belge herhangi bir ücrete tabii değildir. Kimlik belgesi, Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.

 
[ S.S.S. ]

Haklar ve Yükümlülükler

Geçici koruma kapsamındayım. Haklarım nelerdir?

Geçici Koruma kapsamındaki kişiler eğitim, sağlık, sosyal yardım, psikolojik destek, tercümanlık ve işgücü piyasasına erişim gibi hak ve hizmetlerden yararlanabilir.

Geçici koruma kapsamındaki kişiler kayıtlı oldukları ilden başka bir ile seyahat etmek istediklerinde ne şekilde işlem yapmalıdır?

Seyahat işlemleri için e-devlet üzerinden online başvuru yapılarak talep oluşturulabilir. Düzenlenecek yol izin belgesi üzerinde belirtilen süre içerisinde seyahat edilebilir. Yasal süre sona ermeden kayıtlı olunan şehre dönüş yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilmelidir.

E-Devlet üzerinden yapılan online başvuru sonrasında başvurunun değerlendirmeye alındığına ilişkin bilgilendirme yine e-Devlet üzerinden yapılır. Yapılan başvuruların il göç idaresi müdürlüklerince olumlu veya olumsuz değerlendirildiğine ilişkin bilgilendirme ise başvuruda beyan edilen cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla gönderilir. Başvuruları olumlu değerlendirilen yabancılar, il göç idaresi müdürlüğüne müracaat etmeksizin e-Devlet üzerinden çıktısını aldıkları yol izin belgeleri ile izin verilen illere seyahat edebilir. Karekodlu olarak üretilecek yol izin belgeleri güvenlik birimleriyle paylaşılacak olup yol kontrollerinde takibi sağlanır.

Geçici Koruma kapsamındayım. Eğitim hizmetlerinden faydalanabilir miyim?

Türkiye’deki tüm çocukların ilk ve orta öğretimden ücretsiz faydalanma hakkı vardır. Geçici koruma kapsamındaki çocuklar Türkiye’deki devlet okullarına kayıt olabilir. Üniversite eğitimi almak isteyen geçici koruma kapsamındaki kişiler, YÖS sınavında başarılı olarak ve gerekli belgeleri temin ederek üniversitelere kayıt yaptırabilir.

Geçici Koruma kapsamındayım. Çalışma izni başvurusu yapabilir miyim?

Geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapılabilir.

Geçici Koruma kapsamındaki yeni doğan çocukların kaydı nasıl ve nerede yapılır?

Kamplarda/ geçici barınma merkezlerinde bulunan Suriyeli çocukların kayıt işlemlerini kamptaki görevli kişiler gerçekleştirir. Doğumun hastanede gerçekleşmesi durumunda hastaneden alınan doğum belgesi, doğumun hastane dışında gerçekleşmesi durumunda muhtarlıktan doğum yapıldığına dair alınan belge ile kayıtlı olunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekir. Ebeveynlerin geçici koruma kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekir.

Herhangi bir kimlik belgesine sahip değilim, hastanelerden faydalanabilir miyim?

Acil bir sağlık hizmeti alınması gerektiğinde, hastanelerin acil servislerinden giriş yapılabilir.  

Geçici koruma altında olan kişiler kayıtlı oldukları ilden başka bir ile taşınmak istedikleri takdirde ne şekilde işlem yapmalıdır?

 

Geçici koruma altında olan kişiler; il değişikliği talepleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edebilir. Ayrıca, il değişikliği talebine yönelik iş, eğitim, güvenlik gerekçeleri, akrabalık ilişkileri vb. sebeplerini gösteren destekleyici belgelerin de İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sunulması gerekir. Söz konusu talepler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve talebi onaylanan kişilere İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sevk belgesi düzenlenir. Bu süreçteki yol izin belgeleri e-devlet üzerinden online başvuru yapılarak alınabilir.

 
Geçici koruma kapsamındayım, sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim?

Geçici koruma kimlik belgesi sahipleri ikamet ettikleri il sınırları içerisinde devlet hastanelerindeki hizmetlerden faydalanabilir. Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilir. Üniversite hastanelerinde tedavi görmek isteyen geçici koruma kimlik belgesi sahipleri alacakları sevk belgesi ile tedavi olabilir.

Geçici koruma kapsamındayım. Evlenebilir miyim?

Evlenmek isteyen geçici koruma kapsamındaki kişiler bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak temin edecekleri “evlenme ehliyet belgesi” ile Türk Medeni Kanunu’na istinaden resmi evlilik işlemlerini gerçekleştirebilir.

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak istiyorum, ne yapabilirim?

Geçici koruma kapsamı, uluslararası koruma başvuru sahibi, ya da şartlı mülteci statüsü sahibi olduğunu belirten belge ile yabancı kimlik numarasının olması şartı ve en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması ya da en az altı ay önce uluslararası korumaya başvurulmuş olması şartıyla birlikte çalışanların işverenleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışma izni muafiyeti için başvuru yapabilir.

Çalışma izni muafiyet belgesi ile kayıtlı olunan illerde çalışılabilir. Farklı bir ilde çalışmak isteyen kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak yol izin belgesi alması gereklidir. Çalışma izni muafiyet belgesi, kayıtlı olunan il dışına çıkılması için tek başına yeterli değildir.

Geçici Koruma hangi durumlarda sona erer?

Geçici koruma kapsamında bulunan kişi, üçüncü ülkeye çıkış işlemi yaptığında, gönüllü geri dönüş kapsamında menşe ülkesine döndüğünde, kanunda yer alan diğer yasal kalış türlerinden birisi ile kalış hakkı kazanması durumunda, Türk vatandaşlığını kazanması durumunda, mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi ve vefat etmesi durumunda geçici koruma uygulaması sona erer.

[ S.S.S. ]

Veri Güncellemesi

Ad-soyad, adres değişikliği ve medeni hal gibi bilgi değişikliklerini nasıl güncelleyebilirim?

Ad-soyad, adres ve medeni hal gibi bilgi değişikliklerini 20 iş günü içerisinde ikamet ettiğiniz T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi İl Müdürlükleri’nden güncelleyebilirsiniz. Geçici Koruma kapsamındaki kişiler, veri güncelleme projesinin olduğu illerdeki veri güncelleme merkezlerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Güncelleme işlemleri ücretsizdir.

[ S.S.S. ]

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)

SGDD-ASAM’dan hangi konularda yardım alabilirim?

SGDD-ASAM'ın temel amacı sığınmacıların, mültecilerin ve göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmek ve bu sorunlara çözümler üreterek, insanlara yardım etmektir. Başvuru yapanlara hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık, giyecek yardımı, sağlık hizmetleri gibi pek çok konuda hizmet sunan SGDD-ASAM; başvuranların talep ve sorunları doğrultusunda çalışma alanlarını ve sunduğu hizmetleri genişletmektedir.

SGDD-ASAM’daki hizmetler ücretsiz midir?

SGDD-ASAM’daki tüm hizmetler ücretsizdir.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ofislerine nasıl ulaşabilirim?

SGDD-ASAM ofislerinin adres ve iletişim bilgilerine  https://sgdd.org.tr/where-we-work/  linkinden ulaşabilirsiniz.