Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü’nün (ECHO) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve SGDD-ASAM uygulama ortaklığıyla yürütülen proje, Türkiye’de yaşayan engelli mültecilerin ve bakım verenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını ve sosyal koruma hizmetlerine ulaşabilmelerini hedefliyor.

Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan Projesi

Proje Donörü: SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) PROJE pARTNERLERİ: UNFPA (United Nations Population Fund) ve SIHHAT (T.C. Sağlık Bakanlığı) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü SIHHAT Projesi ortaklığı ile kurulan Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde uygulanan “Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan Projesi ile sığınmacı ve yerel halktan yararlanıcılara […]