Ara
Close this search box.

Princeton Üniversitesi ile hazırladığımız Sosyal Uyum Rehberi yayınlandı

SGDD Göç Akademisi ve Princeton Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Geleceği Paylaşmak: Türkiye’de Sosyal Uyum için Fırsatlar” Rehberi, düzenlenen lansman ile göç alanının önde gelen aktörlerine tanıtıldı.

Princeton Üniversitesi ile hazırladığımız Sosyal Uyum Rehberi yayınlandı

SGDD Göç Akademisi ve Princeton Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Geleceği Paylaşmak: Türkiye’de Sosyal Uyum için Fırsatlar” Rehberi, düzenlenen lansman ile göç alanının önde gelen aktörlerine tanıtıldı.

Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekip, Türkiye’deki göç ve uyum çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla SGDD-ASAM ile iş birliği sağladı. 

İş birliği kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi, Mülteci Destek Derneği (MUDEM) ve Joaan Technology Inc başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa ziyaret gerçekleştirildi.

Akademiden, yerel yönetimden, uluslararası kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve özel sektörden aktörler, “Sosyal Uyum” konusundaki deneyimlerini paylaşmak için SGDD-ASAM İstanbul Dolapdere Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından SGDD-ASAM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Social Harmonization Through Language, Education and Employment” başlıklı forumda, Türkiye’de SGDD-ASAM tarafından sosyal uyum alanında yürütülen programlar hakkında Princeton Üniversitesi ekibine detaylı bilgi aktarıldı.

Gerçekleştirilen toplantılar, görüşmeler ve ziyaretler sonrasında SGDD Göç Akademisi’nin desteğiyle Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden Profesör Filiz Garip’in danışmanlığını yaptığı on yüksek lisans öğrencisi tarafından “Geleceği Paylaşmak: Türkiye’de Sosyal Uyum için Fırsatlar” rehberi hazırlandı.

Rehberin Amacı Türkiye’de Sosyal Uyumu Kolaylaştırmak

Deneyimler ve görüşmeler sonucunda detaylı biçimde hazırlanan ve bir yol haritası olan bu rehberin amacı; toplum ve bireyler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek, dil bariyeri kaynaklı çeşitli hizmetlere erişim zorluklarını azaltmak, sosyal medya aracılığı ile yayılan dezenformasyonun önüne geçmek ve Türkiye’de eğitim ve istihdamda eşit fırsatlar ve uzun vadeli yasal korumalarla birleştirerek bir uyum süreci yürütülebilmesine yönelik öneriler sunmaktır. 

Raporun ön araştırmasında ve sunumunda en öncelikli konu sosyal uyumdur. Kolektif bir çabanın ürünü olan rehber, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların sosyal hayatın tüm alanlarına eşit katılımına doğru bir ilerleme olarak tanımlanan “sosyal uyum” ile gerçekleşecek bir ilerlemenin, bir alandaki kazanımların diğer alanlardaki kazanımları da destekleyeceği bütüncül bir yaklaşım gerektirdiği mantığıyla öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Raporun ilk bölümünde sosyal uyumun önündeki finansman, yasal statü ve yanlış bilgilendirme gibi sistematik sorunlar, Yapısal Engeller başlığı altında ele alınmaktadır. Eylem Fırsatları bölümünde ise; her yaştan göçmenin topluma katılması ve katkıda bulunma becerilerinin güçlendirilmesi başlıklarına değinilmekte ve eğitim, istihdam, dil ve medya konusunda uyumu güçlendirecek faktörler, detaylı olarak incelenmektedir. Eylem için Fırsatlar bölümünde aynı zamanda mevcut yasal, siyasi ve sosyal bağlamda başarılması mümkün görülen kısa ve orta vadeli önerilere odaklanılmıştır.

Tanıtım Toplantısında Rehbere Yoğun İlgi Gösterildi

SGDD Göç Akademisi’nin dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Princeton Üniversitesi ile birlikte hazırladığı ve Türkiye’de sosyal uyum alanında yol gösterici olması hedeflenen “Geleceği Paylaşmak: Türkiye’de Sosyal Uyum için Fırsatlar” Rehberi, düzenlenen çevrim içi toplantı ile göç alanının ulusal ve uluslararası aktörlerine tanıtıldı.

Gerçekleştirilen lansmanda Princeton Üniversitesi’nden Profesör Filiz Garip’in danışmanlığında yürütülen projenin İstanbul, Ankara ve Eskişehir illerinde gerçekleştirilen saha çalışması esnasında ve sosyal uyum rehberinin hazırlanma sürecinde edinilen tecrübeler, katılımcılara aktarıldı. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yetkililer, akademisyenler, araştırmacılar ve insani yardım alanında faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin temsilcileri, çevrim içi etkinliğin katılımcıları arasında yer aldı.

SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yalçın Eriş’in de katılım gösterdiği lansmanda dünyada en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de sosyal uyumun önemi vurgulanırken Şubat ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikiz depremlerin ardından bölgede gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarına ve psikososyal destek faaliyetlerine değinildi.Dünyanın pek çok ülkesinde göç alanında profesyonel çalışma deneyimine sahip uluslararası lisansüstü öğrencilerden oluşan ekip tarafından hazırlanmış olan ve sosyal uyuma katkı sağlayan çeşitli faktörlerin sosyal programlara dahil edilmesine dair ilkeleri ana hatlarıyla ortaya koyan “Geleceği Paylaşmak: Türkiye’de Sosyal Uyum için Fırsatlar” Rehberine, bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.