Projelerimiz

Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

“Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından desteklenmektedir. Program, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarını ortak konuların çevresinde bilgi ve deneyim paylaşmalarını sağlamak ve aralarında sürekli bir iletişim inşa etmeleri için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı programın teknik uygulamasından sorumlu kurum iken, Merkezi Finans ve İhale Birimi

Read More

Akdeniz Köprüsü 2015: Türkiye ve İtalya’da Sivil Toplumlar Arasında Bir Bağ

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafında finanse edilen Akdeniz Köprüsü 2015 projesinin amacı; Türk sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliğinin sığınmacıların/göçmenlerin/mültecilerin insan haklarına yönelik uygulamaları, yönetmelikleri ve politikaları hakkındaki bilgisini arttırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler; Türkiye’de Antep ve İtalya’da Ligurya bölgesinde faaliyet gösteren STK ve yerel

Read More

Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi

SGDD-ASAM, Ankara’da yaşayan Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecilere hizmet verebilmek için Mamak’ta Çok Yönlü Destek Merkezi’yle çalışmalarına devam etmektedir. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile ortak yürütülen bu proje kapsamında şehirde yaşayan mülteci nüfusuna verilen yasal, sosyal ve psikolojik danışmanlıkların yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Arapça kursları da düzenlenmektedir. Bu

Read More

Gaziantep Barış ve Sanat Merkezi

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GiZ) iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Suriyeli mültecilerin korunma ve güçlenmelerini sağlamak amacıyla sanatsal, eğlenceli ve toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik etkinlikler ile kapasite geliştirmek ve ev sahibi toplumla uyum içerisinde barış dolu bir atmosfer yaratmak adına çalışmalar sürdürülmektedir. Barış ve Sanat Merkezi, SGDD-ASAM’ın şehirdeki

Read More

Hukuk Kliniği Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin fonlayıcı, Göç İdaresi’nin faydalanıcı olduğu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yürüttüğü “Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen protokol ile YBÜ bünyesinde hukuk kliniği kurulmuştur. Hukuk

Read More

Kadınlar ve Kızlar için Güvenli Alan

Bu proje, UNFPA’in iş birliğiyle, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (SGBV) vakaları için merkez olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’da üç farklı, Kadınlar ve Kızlar için Güvenli Alan (WGSS) oluşturulmuş ve bu alanlarda birincil sağlık hizmetleri seviyesinde Cinsel & Üreme Sağlığı (SRH) hizmetlerinin yanı sıra Aile ve Planlama (FP) ve

Read More

Çocuk ve Aile Destek Merkezi

SGDD-ASAM, Temmuz 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında UNICEF desteği ve Uluslararası Tıbbi Birlikler iş birliği ile “Suriyeli Mülteci Çocuklar için Beslenme ve Koruma Aktviteleri” başlıklı bir proje gerçekleştirmiş, proje kapsamında kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar için koruma ve beslenme faaliyetleri düzenlemiştir. Proje kapsamında gelişim ve beslenme uzmanları çocuklarda beslenme yetersizliğine ilişkin

Read More